• Bireysel Danışmanlık
 • Çift Aile Danışmanlığı
 • Çocuk Ergen Danışmanlığı
 • 1
 • 2
 • 3
Obsesif - Kompulsif Bozukluk
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), günlük dilde takıntı hastalığı olarak da bilinir.
Sosyal Fobi
Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda yoğun kaygı yaşamasıyla tanımlanan bir psikiyatrik hastalıktır.
Yas Süreci
Sevdiğimiz birinin kaybı kuşkusuz ki bizi derinden etkiler. Ancak hayatın içinde bunu deneyimlememiz de kaçınılmazdır.
Psikoterapiden Neler Beklenebilir?
Birçok kişi zaman zaman psikoterapi desteğine ihtiyaç duymasına rağmen, çeşitli sebeplerle bir uzmana başvurmayı istememektedir.
Evlilikte Aile Yaşam Dönemleri
Aile, bir canlı gibi değerlendirilecek olursa, onun da doğuşu ve gelişiminden söz etmek mümkündür.
Çalışan Anne Olmak
Günümüzde çalışan annelerin en büyük sıkıntısı zamanın yetmemesidir.
İnternet Bağımlılığı
İnternetin hayatımıza girmesi uzun bir geçmişe dayanmamaktadır.

Prof. Dr. Baybars VEZNEDAROĞLU Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Prof.Dr.Baybars Veznedaroğlu İzmir’de doğdu. İzmir Namık Kemal İlkokulu ve Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Tıp eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlık eğitimini de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda tamamlayan Baybars Veznedaroğlu, bugüne dek aynı anabilim dalında (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde) öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayınlar

 • Bora E, Gökçen S, Veznedaroglu B. Empathic abilities in people with schizophrenia. Psychiatry Res 160, 23-9 (2008).
 • Bora E, Gökçen S, Kayahan B, Veznedaroglu B. Deficits of social-cognitive and social-perceptual aspects of theory of mind in remitted patients with schizophrenia: effect of residual symptoms. J Nerv Ment Dis 196, 95-9, (2008).
 • Bora E, Erkan A, Kayahan B, Veznedaroglu B. Cognitive insight and acute psychosis in schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci 61, 634-9 (2007).
 • Bora E, Sehitoglu G, Aslier M, Atabay I, Veznedaroglu B. Theory of mind and unawareness of illness in schizophrenia: is poor insight a mentalizing deficit? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 257, 104-11, (2007).
 • Bora E, Veznedaroglu B. Temperament and character dimensions of the relatives of schizophrenia patients and controls: the relationship between schizotypal features and personality. Eur Psychiatry 22, 27-31, (2007).
 • Yurtsever F, Esen-Danaci A, Taneli F, Günay Ö, Veznedaroğlu B. Atipik antipsikotik kullanan hastalarda ailede diyabet öyküsü olmasının glukoz metabolizması üzerine olan etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 17, 111-118, (2007).
 • Bora E, Eryavuz A, Kayahan B, Sungu G, Veznedaroglu B. Social functioning, theory of mind and neurocognition in outpatients with schizophrenia; mental state decoding may be a better predictor of social functioning than mental state reasoning. Psychiatry Res 145, 95-103 (2006).
 • Bora E, Veznedaroğlu B, Kayahan B. The effect of galantamine added to clozapine on cognition of five patients with schizophrenia. Clin Neuropharmacol 28, 139-41 (2005).
 • Kayahan B, Ozturk O, Veznedaroglu B, Eraslan D. Obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia: prevalance and clinical correlates. Psychiatry Clin Neurosci 59, 291-5 (2005).
 • Yıldız M, Veznedaroglu B, Eryavuz A, Kayahan B. Psychosocial skills training on social functioning and quality of life in the treatment of schizophrenia: a controlled study in Turkey. Int J Psych Clin Pract 8, 219-225 (2004).
 • Kayahan B, Veznedaroğlu B, Öztürk Ö, Ersoy MA. Atipik antipsikotik ilaçların şizofreni hastalarında kısa kognitif muayene (KKM) üzerine etkisi: Tipik antipsikotiklerle karşılaştırmalı doğal izlem çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 5, 206-12, (2004).
 • Veznedaroglu B, Ercan ES, Kayahan B, Varan A, Bayraktar E. Reduced short-term obsessive-compulsive symptoms in schizophrenic patients treated with risperidone: a single-blind prospective study. Human Psychopharmacology Clinical and Experimental 18, 635-40 (2003).
 • Ercan ES, Varan A, Veznedaroglu B, Associated features of conversion disorder in turkish adolescents. Pediatrics International 45, 150-155 (2003).
 • Ercan ES, Kutlu A, Çikoğlu S, Veznedaroglu B, Erermiş S, Varan A. Risperidone in children and adolescents with conduct disorder: a single-center, open-label study. Current Therapeutic Research 64, 55-64 (2003).
 • Akbay Ş, Veznedaroğlu B, Terzioğlu E, Özaşkınlı S, Akdeniz F, Noyan A. Şizofrenide yıkım olan ve olmayan hastaların immunolojik özellikler bakımından karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2, 197-203 (2001).
 • Noyan MA, Karababa AO, Veznedaroğlu B, Elbi H, Korukluoğlu S. İzmir’de yarı-kırsal bir bölgede mevsimsel duygudurum bozukluğunun yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2, 169-174 (2001).
 • Ercan ES, Varan A, Veznedaroğlu B, Akdeniz F, Aydın C. Ergenlerde konversiyon bozukluğuna ilişkin özelliklerin araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 9, 165-172 (1998).
 • Veznedaroğlu B, Mete L, Akbay Ş, Erdem S, Argon M, Karaca N, Seyfioğlu U, Elbi H, Duman Y, Saygılı R. Şizofrenide belirti dağılımının klinik gidiş özellikleri ve bölgesel beyin kan akımlarıyla ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 6, 163-168 (1995).
 • Kayahan B, Veznedaroğlu B. Şizofrenide Depresif Belirtilerin Önemi ve Psikofarmakolojik Sağaltımı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 16, 52-62, (2006).
 • Kayahan B, Veznedaroğlu B. Antipsikotik ilaçların klinik kullanımı. Türkiye Klinikleri Farmakoloji 2, 57-69 (2006).
 • Eraslan D, Öztürk Ö, Kayahan B, Zorlu N, Veznedaroğlu B. Şizofreni, atipik antipsikotiklerve obezite. Anadolu Psikiyatri Dergisi 7: 167-172, (2006).
 • Kayahan B, Oztürk O, Veznedaroğlu B. Şizofrenide Obsesif Kompulsif Belirtiler. Turk Psikiyatri Dergisi 16, 205-15 (2005).
 • Kesebir S, Veznedaroğlu B. Geç başlangıçlı şizofreni: Bir gözden geçirme. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 14, 226-235, (2004).
 • Kayahan B, Öztürk Ö, Veznedaroğlu B. Şizofrenide bilişsel bozukluklar. Türkiye Klinikleri J Psychiatry 5, 122-131, (2004)
 • Koskderelioglu A, Binbay IT, Arac N, Veznedaroglu B. Cycling mood disturbances and progressive neurological symptoms in a patient with Huntington's disease. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 32, 1079-81, (2008).
 • Akdeniz F, Noyan MA, Veznedaroğlu B. Geç diskinezide klozapin: sağaltma dirençli duygudurum bozukluğu tanılı dört olgu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 1, 235-240 (2000).
 • Veznedaroglu B. Şizofreni tedavisinde jenerik ilaçların yeri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 19(3), 332-334 (2009). (Editöre Mektup)
 • Veznedaroğlu B, İtil İM, Sügün G. Şizofrenik Bozukluklu Hastalarda Premensrüel Belirtiler ve Premenstrüel Alevlenme. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(4), 279-84, (2010).
 • Kayahan B, Veznedaroğlu B, Öztürk Ö. Atipik antipsikotik ilaçların şizofrenlerde obsesif kompulsif belirtiler üzerindeki etkisi: tipik antipsikotiklerle karşılaştırmalı bir doğal izlem çalışması. Yeni Symposium 45(4), 150-6, (2007).
 • Kayahan B, Veznedaroğlu B, Öztürk Ö. Atipik antipsikotik ilaçların şizofrenideki depresif belirtilere etkisi: bir doğal izlem çalışması Yeni Symposium 42(4), (2004).
 • Veznedaroğlu B, Saraçoğlu A, Noyan A, Özpınar B. Bruksizmli hastalarda anksiyete, depresyon ve stres verici yaşam olaylarının araştırılması: kontrollü bir çalışma. Türkiye’de Psikiyatri, 3, 32-39 (2001).
 • Saraçoğlu A, Veznedaroğlu B, Özpınar B: Bruksizmin tedavisinde amitripitilinin etkinliği. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22, 43-48 (2001).
 • Şizofrenide Defisit Semptomlarının Serebral Perfüzyona Etkisinin Tc99m-HMPAO SPECT ile Değerlendirilmesi. Erdem S, Veznedaroğlu B, Argon M, Dirlik A, Bilkay Ü, Duman Y, Saygılı R. Turkish Journal of Nuclear Medicine, 5, 193-196, (1996).
 • Bayraktar E, Veznedaroğlu B, Özmen B, Karaçam Öİ, Alper Y, Yılmaz C. Panik bozukluklu hastalarda tiroid bulguları ve oto-immun tiroidit. Ege Tıp Dergisi 32, 141-144 (1993).
 • Bayraktar E, Soydan İ, Karaçam Öİ, Can L, Veznedaroğlu B, Alper Y: Panik, yaygın anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluk tanılı hastalarda mitral valv prolapsusu (MVP) prevalansı. Ege Tıp Dergisi 32, 129-132 (1993).
 • Kayahan B, Veznedaroğlu B. Ülkemizde Kullanılan Serotonin-Dopamin Antagonisti (SDA) Atipik Antipsikotik ilaçların Şizofrenideki Bilişsel Bozukluklara Etkileri: Kısa Bir Gözden Geçirme. Düşünen Adam 17, 214-220 (2004)
 • Kesebir S, Veznedaroğlu B. Geç Başlangıçlı Şizofreni Düşünen Adam 17, 66-68 (2004)
 • Öztürk Ö, Bora E, Veznedaroğlu B. Güncel psikiyatride rüyalara bakış. Türkiye'de Psikiyatri, 4, 78-83 (2002).
 • Alptekin G, Veznedaroğlu B, Özaşkınlı S. Şizofrenide depresyon. 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakolji Dergisi 5, 217-222 (1997)
 • Ercan ES, Veznedaroğlu B, Aydın C. Çocuk ve ergenlerde konversiyon bozukluğu: gözden geçirme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 4, 105-111 (1997).
 • Veznedaroğlu B, Atalay ND. Noktürnal Bruksizm. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1, 87-94 (1996).
 • Veznedaroğlu B, Pırıldar Ş, Saygılı R. Şizofrenide pozitif/negatif belirtiler ve sonrası. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1, 519-545 (1996).
 • Veznedaroğlu B, Özaşkınlı S, Kayahan B. Şizofrenide Beyin Görüntüleme. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1, 579-606 (1996).
 • Ercan ES, Veznedaroğlu B, Aydın C: Çocuklarda ve ergenlerde antidepresan kullanımı. Depresyon Dergisi 1, 64-70 (1996).
 • Veznedaroğlu B, Tamar M, Coşkunol H, Erermiş S, Aydın C. Tedaviye dirençli bir obsesif-kompulsif bozukluk + Tourette bozukluğu olgusu. Düşünen Adam 10, 28-31 (1997).
 • Kumral K, Ediboğlu H, Evyapan D, Kumral E, Sorias S, Veznedaroğlu B. Talamik kanama ve demans. Nörolojik Bilimler Dergisi 9, 45-49 (1992).
 • Bayraktar E, Veznedaroğlu B (çevirenler), Tuğlular I (editör). Temel Psikofarmakoloji, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir, (1996).
 • Veznedaroğlu B, Coşkunol H, Elbi H, Tamar M, Saygılı R. Endemic Conversion (collective hysteria) in a Turkish Village. 14. World Congress of Social Psychiatry, Hamburg, Abstracts, 59 (1994).
 • Öztürk Ö, Eraslan D, Kayahan B, Veznedaroğlu B. Valproate augmentation to clozapine in treatment resistant schizophrenia. International Congress of World Psychiatric Association ,10-13 Kasım, Floransa, İtalya (2004)
 • Kesebir S, Veznedaroglu B, Pırıldar Ş, Kayahan B. Sexual Side Effects of Novel Antipsychotics. European Neuropsychopharmacology; Vol.13, Suppl.4, S351 (2003).
 • Kesebir S, Pırıldar Ş, Veznedaroğlu B, Kayahan B. Late Onset Schizophrenia. ECNP, P.2. 385 (2003).
 • Taneli B, Alptekin K, Bilici M, Birsoz S, Eker E, Cosar B, Goka E, Goktepe E, Guz H, Karamustafalioglu O, Kultur S, Levent BA, Onder E, Oral T, Özsahin A, Veznedaroglu B, Yuksel S, Yurtseven N. Comparison of efficacy and tolerability of quetiapine and haloperidol in acute exacerbation of chronic or subchronic schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 13, Suppl. 4 , S287 (2003).
 • Peker GO, Goker ET, Veznedaroglu B, Taskiran D, Pirildar S, Erturk N, Iyik B, Dagci T, Ozaskinli S, Kutay FZ, Pogun S. “Menstrual Cyclic Variation And Interaction Of Anxiety & Stress States, Sex & Stress Hormones And Nitric Oxide Metabolites, Society For Neuroscience, 32tndAnnual Meeting, Orlando,FL, USA, (2002).
 • Özaşkınlı S, Pırıldar Ş, Akdeniz F, Kayahan B, Veznedaroğlu B. The clinical application of the Turkish translation of ASC-C/ASC-SR side effect form for antipsychotic drugs. European Neuropsychopharmacology 11, Suppl. 3, S289 (2001).
 • Veznedaroğlu B, Pırıldar Ş, Mete L, Erdem S, Argon M, Saygılı R: Deficit vs. non-deficit Schizophrenia. 10 World Congress of Psychiatry, Madrid, Abstracts Vol. II, 64 (1996).
 • Veznedaroğlu B, Mete L, Pırıldar Ş, Karaca N, Seyfioğlu U, Saygılı R: Schizophrenic Syndromes; CBF, Neurologic Soft Signs and IQ. 10 World Congress of Psychiatry, Madrid, Abstracts Vol. II, 75 (1996).
 • Veznedaroğlu B, Pırıldar Ş,. Noyan M.A, Akdeniz F. Seyfioğlu U, Karaca N, Özaşkınlı S, Saygılı R, Ercan E, Erdem S, Terzioğlu E. “Şizofrenide yıkım olan ve olmayan hastaların karşılaştırılması”, 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 69, Trabzon, (1999).
 • Pırıldar Ş, Veznedaroğlu B, Özaşkınlı S, Terzioğlu E, Akdeniz F, Noyan A. Şizofrenide yıkım olan ve olmayan hastaların immünolojik yönden karşılaştırılması. II. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, 43, İstanbul (1998).
 • Ercan ES, Akdeniz F, Veznedaroğlu B, Aydın C, Dizdar G. Konversiyon bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde sosyodemografik ve ailesel özelliklerin araştırılması. 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri 26, Antalya, (2002),
 • Saracoğlu A, Özpınar B, Veznedaroğlu B, Gökçe B. TME rahatsızlıklarında psikolojik faktörlerin rolü. 1. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 54, İzmir, (1995).
 • Tamar M, Veznedaroğlu B, Aydın C. Ergenlerde psikodrama ağırlıklı grup terapisi uygulaması. 4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Bildiri Özetleri, 15, Bursa (1994).
 • Tamar M, Coşkunol C, Veznedaroğlu B, Köseoğlu S, Musabali S, Aydın C, Saygılı R. Alkoliklerin ailelerinin izlenmesinde oluşturulmakta olan yeni bir merkezin tanımı. 4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Bildiri Özetleri, 31, Bursa (1994).
 • Elbi H, Tokat Y, Veznedaroğlu B, Çoker A, Saygılı R, Yararbaş Ö. Transplantasyon hastalarının psikiyatrik değerlendirmeleri ve izlemi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Abstraklar, 154, Ürgüp (1992).
 • Yıldız M, Veznedaroğlu B, Eryavuz A, Kayahan B. Şizofreni tedavisinde ruhsal ve toplumsal beceri eğitiminin toplumsal işlevsellik ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: kontrollu bir çalışma. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Program ve Bildiri Özetleri Kitabı 477-480, İzmir, (2004).
 • Öztürk Ö, Veznedaroğlu B, Eraslan D, Kayahan B, Bayraktar E. Şizofrenik bozukluğu olan hastalarda obsesif kompulsif belirtilerin deskriptif ve fenomenolojik olarak incelenmesi. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı, s:509-515, (2003).
 • Kronik ve Subkronik Şizofreninin Akut Dönem Tedavisinde Ketiapin ve Haloperidol’un Etkinlik ve Güvenlik Yönünden Karşılaştırılması. Taneli B, Alptekin K, Bilici M, Birsöz S, Güz H, Karamustafalıoğlu O, Kültür S, Levent BA, Oral T, Önder E, Özşahin A, Veznedaroğlu B, Yurtseven N, Yüksel S. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, 381-4, Antalya, (2003).
 • Pırıldar Ş, Veznedaroğlu B, Özaşkınlı S, Terzioğlu E, Akdeniz F, Noyan A, Saygılı R. Şizofrenide psikotik, dezorganize ve negatif boyutlarla immunolojik değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, 195-196, İzmir (1998).
 • Alptekin G, Veznedaroğlu B, Özaşkınlı S. Şizofrenide depresif ve negatif belirtilerin ayırt edilmesi. Bahar Sempozyumları 1, Kongre Özet Kitabı, 57-58, Antalya, (1997).
 • Veznedaroğlu B, Coşkunol C, Sungur M, Saygılı R. 1992 Erzincan depremi sonrası post-travmatik stres bozukluğu semptomatolojisi. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri, 103-104, Bursa, (1993).
 • Coşkunol C, Veznedaroğlu B, Sungur M, Saygılı R. 1992 Erzincan depremi ve post-travmatik stres bozukluğu. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri, 103, Bursa, (1993).
 • Veznedaroğlu B. Şizofreni tedavisinde psikososyal yaklaşımlar: Şizofrenide Psikoterapi 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, 62, İzmir (1998).
 • Veznedaroğlu B. Tedaviye dirençli şizofrenide Leponex ile prognozun düzelmesi. İzmir, 22 Haziran 1998.
 • Veznedaroglu B. Şizofrenide Yenilikler. TPD İzmir Şubesi, İzmir, 26 Ocak 1996.
 • Tangör A, Veznedaroğlu B (yayın koordinatörleri). Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Sonbahar, 1996.
 • Mete L, Veznedaroğlu B (yayın koordinatörleri). Şizofreni: Yeni Gelişmeler, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Kış, 1996.
 • Bora E, Gökçen S, Veznedaroglu B. Empathic abilities in people with schizophrenia. Psychiatry Res, 160(1), 23-9 (2008).
 • Bora E, Gökçen S, Kayahan B, Veznedaroglu B. Deficits of social-cognitive and social-perceptual aspects of theory of mind in remitted patients with schizophrenia: effect of residual symptoms. J Nerv Ment Dis, 196(2), 95-9, (2008).
 • Bora E, Erkan A, Kayahan B, Veznedaroglu B. Cognitive insight and acute psychosis in schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci, 61(6), 634-9 (2007).
 • Bora E, Sehitoglu G, Aslier M, Atabay I, Veznedaroglu B. Theory of mind and unawareness of illness in schizophrenia: is poor insight a mentalizing deficit? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 257(2), 104-11, (2007).
 • Bora E, Veznedaroglu B. Temperament and character dimensions of the relatives of schizophrenia patients and controls: the relationship between schizotypal features and personality. Eur Psychiatry, 22(1), 27-31, (2007).
 • Bora E, Eryavuz A, Kayahan B, Sungu G, Veznedaroglu B. Social functioning, theory of mind and neurocognition in outpatients with schizophrenia; mental state decoding may be a better predictor of social functioning than mental state reasoning. Psychiatry Res, 145(2-3), 95-103 (2006).
 • Bora E, Veznedaroğlu B, Kayahan B. The effect of galantamine added to clozapine on cognition of five patients with schizophrenia. Clin Neuropharmacol, 28(3), 139-41 (2005).
 • Kayahan B, Ozturk O, Veznedaroglu B, Eraslan D. Obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia: prevalance and clinical correlates. Psychiatry Clin Neurosci 59(3), 291-5 (2005).
 • Yıldız M, Veznedaroglu B, Eryavuz A, Kayahan B. Psychosocial skills training on social functioning and quality of life in the treatment of schizophrenia: a controlled study in Turkey. Int J Psych Clin Pract, 8 (4),219-225 (2004).
 • Veznedaroglu B, Ercan ES, Kayahan B, Varan A, Bayraktar E. Reduced Short-Term Obsessive-Compulsive Symptoms in Schizophrenic Patients Treated with Risperidone: A Single-Blind Prospective Study. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 18 (8), 635-40, (2003). 7 ATIF
 • Ercan ES, Varan A, Veznedaroglu B, Associated Features of Conversion Disorder in Turkish Adolescents. Pediatrics International, 45 (2), 150-155 (2003).
 • Ercan ES, Kutlu A, Çikoğlu S, Veznedaroglu B, Erermiş S, Varan A., Risperidone in Children and Adolescents with Conduct Disorder: A Single-Center, Open-Label Study. Current Therapeutic Research, 64 (1), 55-64 (2003).
 • Veznedaroğlu B, Atalay ND. Noktürnal Bruksizm. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1, 87-94 (1996).
 • Veznedaroğlu B, Mete L, Akbay Ş, Erdem S, Argon M, Karaca N, Seyfioğlu U, Elbi H, Duman Y, Saygılı R. Şizofrenide belirti dağılımının klinik gidiş özellikleri ve bölgesel beyin kan akımlarıyla ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 6, 163-168 (1995).
 • Kayahan B, Oztürk O, Veznedaroğlu B. Obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia. Turk Psikiyatri Derg, 16(3), 205-15 (2005).

Konferanslar

 • Veznedaroğlu B. Dopamin stabilizasyonu ve metabolik sendromun önlenmesinde aripiprazol. Elazığ, 11 Aralık 2012.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide Tedavisinde Dopamin ve Stabilizasyonu. Denizli, 13 Kasım 2012.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide remsiyonu sürdürmek. İzmir 13 Haziran 2012.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide remisyonu sağlamak. İzmir, 12 Mart 2012.
 • Veznedaroğlu B. Paliperidonla klinik deneyimler. İzmir, 7 Aralık 2011.
 • Veznedaroğlu B. Şizofreni tedavisnde olanzapin. Ne zaman? Hangi doz? İzmir, 7 Ekim 2011.
 • Veznedaroğlu B. Antipsikotikler ve Metabolik Yan Etkileri. İstanbul, 20 Haziran 2011.
 • Veznedaroğlu B. Depresyon ve tedavisi. İzmir, 31 Mayıs 2011.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide etkin ve etkili tedavi. Manisa, 26 Nisan 2011.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide işlevsellik ve paliperidon. Çeşme, 16 Nisan 2011.
 • Veznedaroğlu B. Şizoferni tedavisinde olanzapinin konumlandırılması. İzmir, 7 Nisan 2011.
 • Veznedaroğlu B. Depresyon tedavisinde dopaminin yeri. İzmir, 21 Ekim 2010.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide işlevsellik. Bodrum, 18.09.2010.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide Erken Tedavi Direnç İlişkisi: Erken Tedavi Direnci Önleyebilir mi? Psikofarmakoloji Günleri, İstanbul, 2009.
 • Veznedaroğlu B. Psikiyatride yeni yaklaşımlar ve ilginç konular: Tedaviye dirençli şizofrenide antidemansiyel ya da GABAerjik ilaçların kullanımı umut olabilir mi? Gazi Günleri, Kıbrıs, 2009.
 • Veznedaroğlu B. Prodromal Şizofreni ve Tedavi Yaklaşımı. Psikopedia, Marmaris, 2008.
 • Veznedaroğlu B.Şizofreni Tedavisinde Optimizasyon: Amisülpiridin Yeri, Gazi Günleri, Kıbrıs, 2008.
 • Veznedaroğlu B. Bir Hastanın Çocukluk Ortamı ve Erişkin İlişkileri. İzmir, 26 Haziran 2008.
 • Veznedaroğlu B. Şizofreni: Geçmişten günümüze, İzmir, 19 Mart 2008.
 • Veznedaroğlu B. Antipsikotiklerin Metabolik Yan Etkileri. Kırküçüncü Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2007.
 • Veznedaroğlu B. Diş Hekimliğinde Depresyon ve Antidepresif İlaçların Yeri. Sekizinci Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, 2007.
 • Veznedaroğlu B. Şizofreni Genetiği. 2.Klinik Psikofarmakolji Kongresi, İstanbul, 2007.
 • Veznedaroğlu B. Şizofreni. Ege Eczacılık Günleri, İzmir, 25-26 Şubat 2006.
 • Veznedaroğlu B. Şizofrenide Erken Tedavi. Kırkıncı Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 2004.
 • Veznedaroğlu B. Şizofreniyle ilgili sorular ve yanıtlar. Prodromal dönemde antipsikotik kullanmak gerekli midir? Sekizinci Gazi Psikiyatri Günleri, Kıbrıs, 2004.
 • Veznedaroglu B. Diş Hekimliğinde Ağrı. Diş Hekimliğinde Psikojenik Ağrılar. Ağız Diş Sağlığı Haftası, İzmir, 2003.
 • Veznedaroğlu B. İlk basmakta depresyon tedavisi. Balıkesir, 29 Mart 2000.

Yönettiği Doktora Tezleri

 • Bayrakçı A. Obezite Hastalarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği ve Mizaç Karakter Yapısının Etkisi, İzmir, 2010.
 • Özden M. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Kişilik, Mizaç ve Karakter Özellikleri, İzmir, 2009.
 • Öğüt M. Şizofrenik Bozukluğu Olan Hastalarda Nikot,n, Alkol, ve Madde Kullanım Sıklığının ve İlgili Özelliklerin Araştırılması, İzmir 2006.
 • Öztürk Ö. Şizofrenik Bozukluğu Olan Hastalarda Obsesif Kompulsif Belirtilerin Fenomenolojik Yönden İncelenmesi, İzmir 2003.

Bilimsel Nitelikli Ulusal Ödül:

 • Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları Poster Ödülü (1997)

Ulusal ve Uluslar Arası Katılımlı Kongre Düzenleme Kurulu / Bilim Kurulu Üyeliği:

 • 35. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Bergama, 2010.
 • Kırkıncı Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2004.
 • Altıncı.İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, 2004.
 • Dördüncü İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 2002.
 • Üçüncü İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 2001.
 • İkinci İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 2000.
 • Birinci İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 1999.


Web Tasarımı ve Google Seo