Sık Sorulan Sorular

Psikiyatristler, tıp fakültesinden mezun olup üzerine 4 yıl psikiyatri alanında ihtisas yapmış olan tıp doktorlarıdır. Aldıkları eğitim doğrultusunda hastalık tanısı koyabilmekte ve ilaç yazabilmektedirler. Ortaya çıkan sıkıntıları değerlendirirken psikolojik etmenlerin yanı sıra, biyolojik faktörleri de göz önünde bulundurmaktadırlar.

Psikologlar, fen-edebiyat fakültesinden mezundurlar. Aldıkları eğitim doğrultusunda tanı koyma ve ilaç yazma yetkinliğine sahip değildirler. Lisans eğitimlerinin ardından klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmaları durumunda, psikoterapi yapabilmektedirler. Görüşmelerde danışan ile birlikte sorunu ele alır ve tarafsız-yargısız bir biçimde, etik ilkeleri gözeterek danışanlara destek sağlarlar.

Tedavi sürecinin ne kadar süreceği, başvurulan konuya, başvuruda bulunan kişiye ve yakınlarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle bu sorunun net bir cevabı bulunmamaktadır.

Genellikle verilen ilaçların ömür boyu kullanılması gerekmemektedir. Kişinin başvuruda bulunduğu şikayetleri ortadan kalktığında, verilen ilaç da azaltılarak bırakılır. Ancak bazı durumlarda verilen ilacın uzun süre kullanımı gerekebilmektedir.

Kişiye uygun tanı ve tedavi uygulandığı takdirde ve doktorun gözetiminde ilaç kullanıldığında ilaçlar bağımlılık yapmazlar.