Çift-Aile Danışmanlığı

Çift danışmanlığında, çiftin yaşadığı ilişki sorunları ele alınmakta ve dile getirilen problemin iki kişi üzerindeki etkileri incelenmektedir. İlişkilerde zaman zaman çatışmalı dönemler yaşanabilmektedir. Çift danışmanlığının hedefi, çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşmasına zemin hazırlamaktır. İlişkilerinde çıkmaza giren çiftler, bazen çift danışmanlığına başvurmayı düşünmezler. Çünkü terapistin yanlı olacağını, haklı ve haksız arayışı içinde olacağını düşünebilirler. Oysa ki çift danışmanlığında terapistin, başvuruda bulunan kişilere aynı mesafede durup ve herhangi bir taraf tutmadığı unutulmamalıdır.

Hangi durumlarda çift danışmanlığına başvurulmalıdır?

  • Evlenmeyi düşünüp bunun doğru bir karar olup olmadığına emin olunamayan durumlarda,
  • İlişkide çıkmaza girilip tek çözümün ayrılık olduğu düşünüldüğünde,
  • İki kişinin de farklı bir fikre sahip olup orta nokta bulunamadığında,
  • Aldatma durumu söz konusu olduğunda,
  • Çocuk sahibi olmaya ilişkin sorunlar yaşandığında,
  • Genel olarak çatışmalı, doyumu düşük bir ilişki yaşandığında çift danışmanlığına başvurulması uygun olacaktır.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığında, dile getirilen problemin genel olarak aile bütününe etkisi üzerinde durulur. Görüşmelerde, aile bireylerinin birbirleri arasındaki ilişkiler, olaylara yaklaşımları, iletişim biçimleri, ailenin yapısı gibi konular incelenmektedir. Aile danışmanlığında genel bakış açısı, ortaya çıkan probleme tüm aile bireylerinin katkısı olabileceği yönündedir. Bu nedenle görüşmeler anne-baba ve çocukları kapsayan bir grup çerçevesinde sürdürülür. Bazı durumlarda yakın akrabalar da bu sürece dahil edilebilir.

Çatışmaların sık olduğu, aile içinde sınır sorunlarının yaşandığı, aile içi iletişimde tıkanmaların olduğu ve aile içerisindeki problemlerin aile bireylerinin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilediği durumlarda, aile danışmanlığına başvurmakta fayda vardır.